LA “MARADONA” DE LE ACQUE

Tra ll’acque de lu lagu e la cascata… lu verde de li bboschi e ll’aria bbòna se svòrge a mmaggiu ‘na gran camminàta… che dde le acque è la maradona.
È ‘rganizzata a bbaciu da ‘llu gruppu… che sse so’ ffatti fama d’amatori e honno datu via a lu sviluppu… de curre tutti ‘nzieme llà dde fòri.
Io l’andru ‘jornu m’ero prioccupàtu… perché mi’ nonnu pare ‘n ce cojésse io lu sintìo tuttu ‘n bo’ ‘ffelàtu… che ddatu quell’età tuttu po’ èsse.
Sintìo farfujàa… che mmiràggiu… arfa’ più vvòrde su ‘sta maradona ccucì io pozzo di’ ch’ho ‘rmissu maggiu… sperànno certu che mme cce va bbòna.
Quann’è j’ho dittu che qquill’occasione… co’ ttutte ppo’ quill’andre che cce stònno volènno pure arpète ‘lla tenzone… è mmèjo fanne una sulu all’anno… issu ha rispostu… nipotucciu caru… se arpènzo certu a ttant’anni fa… quann’è lu tembu nn’era ccucì avaru… tantu più spessu la potéo fa’.
Io m’aricordu che ttra Ppiedilucu… e la Cascata nostra… grossu vantu tu artroài sempre ‘n quillu bbucu… ‘na cavallona ch’era ‘n bbèllu ‘ncantu.
Po’ èsse ch’essa s’è ‘mbo’ rincicciàta… ma a qquisti tembi magri de le vacche m’arbasterebbe sulu ‘n’arpassata… de quella “Maradona” de le acque.
A mme mesà che ttu vai travisànno… mischiannome lu cargiu e ccorsa pura so’ ssembre l’amatori che la fanno… ma non te crede ch’è ‘na “montatura”.
Se vvoli pròpiu arfa’ quill’avventura… che sse cumbina sembre quaci a mmaggiu cunzideranno che tte sa ‘n bo’ dura… te bbasta ‘n bo’ de vòja e dde coraggiu… e ppo’ nonnucciu mia ’ncumincia a ppassu…e qquanno che ttu arrìi ‘n do’ che stàa se rrièsci a rriprica’ co’ ‘ll’andru spassu… te piji ddu’ piccioni co’ ‘na fàa!

Per ascoltare l’articolo in ternano letto dall’autore vai al link: https://youtu.be/3r4f1E2YMhc

Paolo Casali