VIVÉMO SU ‘NA GALASSIA

‘Stu Ggennaru… io e ‘nu ‘strofilu amicu mia… ‘na sera semo ‘nnati su ppe’ li Prati a ggustàcce la Vòrda Celeste. Se vedéono ‘n mmucchiu de stelle ma tiràa ‘na strina che tte la sintìi pe’ ll’osse… ‘nostante tuttu l’amicu mia ‘nsistéa ‘mperterritu co’ la spiegànza de lu celu… tutti quist’astri che stémo a vvede’… Sirio… Procione… Capella… Aldebaran… come la Terra nostra fònno parte de ‘na galassia che sse ‘jama Via Lattea… e cche cce sta lo latte?… arza l’occhji… è ‘lla striscia biancastra che sse vede su lu celu… a l’antichi paréa ‘na svordicata de latte… bbella fantacìa!… seconno lu mitu, Ercule quann’era picculu, mentre poppàa da la poccia de Era, ha strittu ’n bo’ troppu forte e lo latte è ‘nnatu a ffini’ llassù… ‘n bo’ titubbante j’ho dittu… sinti ‘n bo’… parlanno de Ercule ce pozzo ‘nche crede… issu da picculu éa strozzatu ddu’ serponi… ma che nnoi che stemo qqui stemo anche llassù… me pare ‘nu sfonnone!… Issu carmu carmu… cerca de capimme… ‘llu ‘jarore è lu centru de la Via Lattea… déi sape’ che è ccome ‘n discu appiattitu co’ ‘n rigonviamentu llà ppe’ mmènzu… co’ ccentinaja de mijardi de stelle. Noi ce troàmo da ‘na parte e… è ccome se stassimo agguarda’ verso lu centru ‘n do’ de stelle ce ne stònno tante de più!… chiccosa me paréa d’ave’ ccapitu… cumunque ammappi se cche ffriddu… ciò li fettoni de ‘jacciu… mo’ faccio ddu’ sardi pe’ scallàmmeli… mentre zzompào issu… se cche ssardazzìpperu che ssì!?… no’ l’aésse mai dittu… t’hò datu ‘na capocciàta su ‘n ramu de ‘n castagnu che stéa bbassu bbassu e… ahiaiai… ammappi se qquante stelle stò a vvede’… ma ch’è ‘n’andra Via Lattea!?

Per ascoltare l’articolo in ternano letto dall’autore vai al link: https://youtu.be/MMh1NK4CqwM

Paolo Casali

LASCIA UN COMMENTO

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.